info@itvkostce.cz+420 720 758 334

Typy shody klíčových slov – volná, frázová, přesná

Typy shod klíčových slov, přesná, frázová, volná

Co jsou typy shody klíčových slov

Nastavení shody klíčových slov je důležitým faktorem pro efektivní nastavení Vaší PPC kampaně. Laicky popsáno shoda určuje, jak moc smí vyhledávač ohýbat hledaný výraz. Typ shody tedy určuje, jak širokému publiku se budou Vaše reklamy zobrazovat.

Vše si vysvětlíme na konkrétních příkladech. V Skliku rozlišujeme tři typy shod, v Google Ads dokonce čtyři (kromě přesné, frázové a volné ještě modifikovanou).

[Přesná shoda]

Zapisujeme klíčová slova do hranatých závorek. Klíčová slova, která máme v přesné shodě se uživateli zobrazují pouze pokud napíše do vyhledávače přesně dané slovo nebo slovní spojení.

Příklad přesné shody

Pokud např. nabízíte plavbu lodí po Praze a zadáte [plavba lodí praha] v přesné shodě, nezobrazíte se uživatelům, kteří zadají plavba lodí po Praze, pronájem lodí Praha, výlet lodí v praze, plavba praha, atd. Váš dosah bude minimální a kampaň neefektivně nastavená.

Přesná shoda zcela vymezuje konkrétní publikum a hodí se pro situaci, kdy např. nabízíte konkrétní produkt, kdy cílový uživatel přesně ví, co hledá.

„Frázová shoda“

Zapisujeme klíčová slova do uvozovek. Klíčová slova, která máte ve frázové shodě nabídnou Váš inzerát uživateli, který napíše do vyhledávače toto klíčové slovo i s nějakou odchylkou. Může např. přidat klíčové slovo, různě ho skloňovat a podobně.

Příklad frázové shody

Pokud nastavíte jako klíčové slovo „zastřešení bazénu Almegon“, zobrazí se i uživateli, který zadá do vyhledávače „zastřešení bazénu od Almegonu“ nebo „posuvne zastřešení bazénu Almegon“, nezobrazí se však již uživateli, který hledá „posuvný kryt nad bazén“.

+Modifikovaná +volná +shoda

Zapisujeme klíčová slova s přidáním znaku + před klíčové slovo. Jedná se o druh volné shody, která je podporována v Google Ads a znamená, že každé slovo s přidaným znakem + Google použije, nicméně může měnit pořadí, přidávat další slova atd.

Příklad modifikované volné shody

Pokud nastavíte jako klíčové slovo +plavba +praha, zobrazí se uživatelům, kteří budou hledat např. plavba lodí Praha, plavba po Praze a nezobrazí se uživatelům, kteří budou hledat pronájem lodí v Praze.

Volná shoda

Zapisujeme klíčová slova bez přidání speciálních znaků. Klíčová slova zapsaná ve volné shodě nabídnou Váš inzerát uživateli, který napíše do vyhledávače i jinou podobu toho, co máte uvedené jako klíčové slovo, může např. měnit pořadí slov, přidat nová slova nebo použít slova stejného významu.

Příklad volné shody

V případě výše zmíněné kampaně na plavby je volná shoda také nevyhovující, pokud zadáte plavba lodí praha ve volné shodě, může se Vaše reklama zobrazit uživateli, který hledá zaoceánská plavba.

Pokud na příklad vlastníte půjčovnu jeřábů a nastavíte půjčovna jeřábů ve volné shodě, může se Vaše reklama zobrazit i uživateli, který hledá slovní spojení jako jeřáb popelavý, jeřáb pro děti, jeřáb strom atd, což je naprosto irelevantní cílová skupina a Vaše kampaň ztrácí na efektivitě a díky chybnému nastavení shody platíte nemalé výdaje a zcela zbytečně.

Volná shoda se používá v situacích, kdy je cílem Vaší kampaně nebo její části rozšířit povědomí o značce. V těchto brandových sestavách nastavíte značku ve volné shodě a vyhledávač ji bude nabízet při vyhledávaných dotazech, jejichž část ji bude v nějaké formě obsahovat.

POZOR – volná shoda je v systému Google Ads i Sklik výchozí! Pokud ji nechcete použít, je nutné manuálně změnit na jiný typ shody (přidáním speciálních znaků).